TỔNG HỢP FIRMWARE CAMERA IP FOSCAM


Cần đọc trước khi up firmware cao hơn:- Nên cắm dây mạng cho camera trước khi up firmware- Chọn đúng firmware cho camera mà bạn muốn up- Đọc kỹ các bước thực hi

Cần đọc trước khi up firmware cao hơn:

- Nên cắm dây mạng cho camera trước khi up firmware
- Chọn đúng firmware cho camera mà bạn muốn up
- Đọc kỹ các bước thực hiện trong file firmware mà bạn đã down về. - Bạn phải chắc chắn rằng bốn chữ số đầu Firmware Version trong camera của bạn phải chính xác với firmware mà bạn muốn up. (Ví dụ: Firmware Version trong camera của bạn là 11.37 thì firmware mà bạn tính up cũng phải bắt đầu là 11.37, còn các chữ số cuối số nào lớn là firmware cao hơn)
- Nếu bạn không chắc chắn thì hãy dừng việc up firmware và liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Nếu không camera của bạn có thể mất tín hiệu và không khắc phục được.

ProductsVersion
(WebUI)
TypeAttentionDownload

FI8910W, FI8918W, FI8916W, FI8910E

11.22.2.51
(
2.4.10.5)
Indoor Pan/TiltUpgrading from 11.22.2.xx

tải về

FI8910W, FI8918W, FI8916W, FI8910E

11.37.2.63
(2.0.10.15)
Indoor Pan/TiltUpgrading from 11.37.2.xx

tải về

FI8905W, FI8904W, FI8906W, FI8905E

11.25.2.51
(2.4.20.6)
Outdoor FixedUpgrading from 11.25.2.xx

tải về

FI8905W, FI8904W, FI8906W, FI8905E

11.35.2.65
(2.4.20.13)
Outdoor FixedUpgrading from 11.35.2.xx

tải về

FI8909W
FI8907W

11.25.2.51
(2.4.30.5)
Indoor FixedUpgrading from 11.25.2.xx

tải về

FI8909W
FI8907W

11.35.2.63
(2.0.30.12)
Indoor FixedUpgrading from 11.25.2.xx

tải về

FI8919W

11.37.2.63
(2.0.40.13)
Outdoor Pan/TiltUpgrading from 11.37.2.xx

tải về


Các dòng camera ip Foscam H.264

ProductsVersion
(WebUI)
SizeAttentionDownload

FI8608W

3.2.1.1.1_08159.12MBOnly for FI8608W

tải về

FI9820W

3.2.6.1.1_06189.12MBOnly for FI9820WContact Support

FI9802W

1.4.1.137.02MBOnly for FI9802WContact Support

FI9805W
FI9805P

1.14.1.18


1.14.1.21


2.14.1.5


2.x.2.8


2.x.1.10


2.x.1.118


2.x.1.119

21.4MB


16.0MB


20.4MB


12.2MB


6.88MB


11.8MB


11.8MB

Only for FI9805W/P

1.14.1.18 is required to update to 1.14.1.21

1.14.1.21 is required to update to 2.14.1.5

2.x.1.5 is required to update to 2.x.2.8

2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.10

At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.118

At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.118

tải về


tải về


tải về


tải về


tải về


tải về


tải về

FI9805E

FI9805EP

1.14.1.18


2.14.1.5


2.14.2.8


2.x.1.10


2.x.1.1182.x.1.119

16.4MB


16.6MB


12.2MB


6.88MB


11.8MB11.8MB

Only for FI9805E

1.14.1.18 is required to update to 2.14.1.5

2.14.1.5 is required to update to 2.14.2.8

2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.10

At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.118

At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.119

tải về


tải về


tải về


tải về


tải về


tải về

FI8602W

3.2.2.2.1_08159.42MBOnly for FI8602Wtải về

FI8620

3.2.2.2.1_08159.39MBOnly for FI8620tải về

FI9821W

1.1.1.147.02MBOnly for FI9821W V1tải về

FI9821W V2

FI9821E

1.11.1.16


1.11.1.18


2.11.1.6

 

2.11.2.8


2.x.1.10


2.x.1.1182.x.1.119

8.01MB


16.1MB


16.6MB


12.3MB


6.88MB


11.8MB11.8MB

Only for FI9821W V2 or FI9821E V2

1.11.1.16 is required to update to 1.11.1.18

1.11.1.18 is required to update to 2.11.1.6

2.11.1.6 is required to update to 2.11.2.8

2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.10

At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.118

At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.119

tải về


tải về


tải về


tải về


tải về


tải về


tải về

FI9821P

1.11.1.22


2.11.1.6


2.11.2.8


2.x.1.10


2.x.1.1182.x.1.119

16.3MB


16.6MB


12.2MB


6.88MB


11.8MB11.8MB

Only for FI9821P

1.11.1.22 is required to update to 2.11.1.6

2.11.1.6 is required to update to 2.11.2.8

2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.10

At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.118


At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.119

tải về


tải về


tải về


tải về


tải về


tải về

FI9826W

FI9826P

1.11.1.22


2.11.1.5


2.11.2.8


2.x.1.10

 

2.x.1.1182.x.1.119

16.2MB


16.7MB


12.3MB


6.88MB


11.8MB11.8MB

Only for FI9826W


1.11.1.21 is required to update to 2.11.1.5


2.11.1.5 is required to udpate to 2.11.2.8


2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.10


At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.118


At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.119

tải về


tải về


tải về


tải về


tải về


tải về

FI9831W

FI9831P

1.11.1.12


1.11.1.14


2.11.1.6


2.11.2.8


2.x.1.10

 

2.x.1.118

 


2.x.1.119

8.19MB


16.2MB


16.6MB


12.2MB


6.88MB


11.8MB11.8MB

Only For FI9831W


1.11.1.12 is required to update to 1.11.1.14


1.11.1.14 is required to update to 2.11.1.6

 

2.11.1.6 is required to update to 2.11.2.8


2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.10


At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.118


At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.119

tải về


tải về


tải về


tải về


tải về


tải về


tải về

FI9804W

FI9804P

2.14.1.3


2.14.2.8


2.x.1.10


2.x.1.1182.x.1.119

20.4MB


12.2MB


6.88MB


11.8MB11.8MB

Only for FI9804W


2.14.1.3 is required to update to 2.14.2.8


2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.10


At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.118


At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.119

tải về


tải về


tải về


tải về


tải về

FI9828W

FI9828P

2.13.1.5


2.13.2.8


2.x.1.10


2.x.1.1182.x.1.119

16.6MB


12.2MB


6.88MB


11.8MB11.8MB

Only for the FI9828W


2.13.1.5 is required to update to 2.13.2.8


2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.10


At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.118


At least 2.x.2.8 is required to update to 2.x.1.119

tải về


tải về


tải về


tải về


tải về

FosBaby

2.22.1.153


2.22.1.155


2.22.1.215

8.10MB


8.06MB


12.2MB

Only for the FosBaby


2.22.1.153 is required to update to 2.22.1.155


At least 2.22.1.153 is required to update to 2.22.1.215

tải về


tải về


tải về

C1

2.x.1.3912.4MBOnly for the C1tải về


Đầu ghi hình IP-NVR

FN3104H
FN3004H

2.3x.1.614.0MBOnly for FN3104H and FN3004Htải về

--------

>Xem thêm thông tin về các sản phẩm đặt biệt tại đây>

CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN VŨ

Phân phối camera IP & Thiết bị nhà thông minh chính hãng

Phone/Zalo: 0906.725.752
Fanpage: https://www.facebook.com/CameraQuanSatHuyenVu/
🏠 Địa chỉ: 2C Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM.Sản phẩm SmartZ

Đơn giản là sức mạnh