Thiết bị SmartZ

 Bộ Đo Lường Chất Lượng Không Khí SPM  Bộ Đo Lường Chất Lượng Không Khí SPM
2,000,000₫
 Cảm Biến Hàng Rào SHR01  Cảm Biến Hàng Rào SHR01
1,650,000₫
 Cảm biến mưa 315hz SGR  Cảm biến mưa 315hz SGR
720,000₫
 Camera IP Xoay Trong Nhà SmartZ SCX1001 960P  Camera IP Xoay Trong Nhà SmartZ SCX1001 960P
1,310,000₫