Thiết bị nhà thông minh SmartZ

 Bộ Đo Lường Chất Lượng Không Khí SPM  Bộ Đo Lường Chất Lượng Không Khí SPM
3,675,000₫
 Gói báo trộm thông minh SmartZ Kit AT02  Gói báo trộm thông minh SmartZ Kit AT02
5,010,000₫
 Ổ Cắm Wifi Thông Minh SmartZ SK08  Ổ Cắm Wifi Thông Minh SmartZ SK08
473,000₫
 Ổ Cắm Thông Minh SWS Tần Số 433MHz  Ổ Cắm Thông Minh SWS Tần Số 433MHz
1,450,000₫
 Gói báo trộm thông minh SmartZ Kit AT01  Gói báo trộm thông minh SmartZ Kit AT01
2,500,000₫
 Khóa cửa SmartZ SDL  Khóa cửa SmartZ SDL
8,295,000₫