Nhà nuôi thú cưng chó mèo có lắp báo động chuyển động hồng ngoại được không?

Hoàng Lượng 24.07.2020