Tuyển dụng nhân viên

Người truyền tin thông thái

Nhân viên Marketing Online

Bạn muốn được "luyện công" trong môi trường chuyên nghiệp, hoà đồng và cầu tiến trong lĩnh vực marketing? hãy gia nhập cùng chúng tôi ...

Xem chi tiết

Sứ giả mang lợi ích cho khách hàng

Nhân viên kinh doanh

Kinh doanh là mang về lợi nhuận nhưng bạn giúp khách hàng mình đạt được lợi ích tối đa thì bạn đích thực là sứ giả bán hàng toàn năng...

Xem chi tiết

Nhân viên kỹ thuật

Người lắp đặt và chăm sóc

Nhân viên kỹ thuật

Bạn yêu thích công việc kỹ thuật, yêu thích hỗ trợ giúp đỡ người khác và bạn cũng đam mê công nghệ. Hãy tham gia trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới...

Xem chi tiết