Bệnh viện là nơi tập hợp nhiều tầng lớp và là nơi xảy ra nhiều vấn đề phức tạp mà có lẽ không một ai mong muốn sẽ ở lâu nơi này. Tình trạng trộm cắp chính là điều đáng...

Xem tiếp
Hotline 0906725752